Vi är ett team av experter inom media och teknologi. Ett högteknologiskt bolag som skapar innovativa lösningar för omvärldsbevakning, vi utvecklar medieplattformar för publicering och kunskapsspridning.

Våra kunder är i huvudsak stora- och medelstora företag inom ett brett spektrum av branscher såsom media, läkemedelsindustri, industri, konsultföretag med flera.

Vi jobbar med design och moderna användargränssnitt samt med smarta teknologier inklusive artificiell intelligens.

Vårt företag är organiserat i en distribuerad organisation med specialister över geografiska-, kulturella-, teknologiska- och organisatoriska gränser. Genom vårt omfattande internationella nätverk säkerställer att vi har tillgång till inte bara den senaste tekniken utan också en kontinuerlig ström av idéer. 

Om så behövs kan vi skala upp och ta oss ann projekt av alla storlekar samtidigt som vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar.