Adaptiv Omvärldsbevakning och Kunskapsdelning

Tre saker att lägga på minnet!

För det första

Vi lever i en värld i omvälvning. På gott och ont. Osäkerheten är stor när det gäller världspolitik, handel, energi, klimat och så vidare. I näringslivet förändrar digitalisering och robotar all traditionell affärslogik. Behovet av att förstå konsekvenser, mönster och innebörden av innovationer har aldrig varit större. Det är helt enkelt svårt att förstå den värld vi lever i idag.

För det andra

Henry Fords tid är förbi. Dagens omvärldsbevakning sker inte i stora standardiserade fabriker. Varje enskild organisation behöver sin egen adaptiva och självlärande lösning. Den levereras av agila, specialiserade företag som utgår ifrån den specifika kundens behov och förutsättningar.

För det tredje

Det räcker inte att ha den främsta tekniken för att söka information. Det är kombinationen av genuin kunskap om algoritmer, omvärldsbevakning och kunskapsdelning som ger det unika resultatet.

Det kan Dploj erbjuda. På ett mycket kostnadseffektivt sätt.