Dploj är en plattform som integrerar omvärldsbevakning med publicering av innehåll för kunskapsdelning laddad med smart teknik.

Med verktyget kan omvärldsbevakare, redaktörer och analytiker kontinuerligt följa strategiska ämnen samt skapa relevant engagerande innehåll för publicering till rätt målgrupp och på rätt mediekanal.

Adaptiv Omvärldsbevakning och Kunskapsdelning

I en snabbt föränderlig värld blir det allt viktigare att kunna samla in, bearbeta och förstå extern information samt att dela och sprida den till rätt målgrupp.

Dploj Platform är utvecklad med vår erfarenhet från omvärldsbevakning och medieteknologi.

Publicering med Dploj Platform på olika mediekanaler

Kontinuerlig omvärldsbevakning kan inte längre bedrivas som en statisk aktivitet eller i en liten isolerad grupp inom en organisation.

Faktorer som nya marknadsförhållanden, nya aktörer och konkurrenter, sektoröverlappningar, beteendeförändringar, nya drivkrafter, teknikförändringar, nya riskfaktorer mm är affärskritiska.

På samma sätt som omvärlden förändras måste omvärldsbevakning och kunskapsdelning kontinuerligt anpassas.

Vi tillhandahåller Dploj Platform tillsammans med olika tjänster och en verktygslåda av lösningar som hjälper företag och organisationer att uppnå det vi kallar Adaptiv Omvärldsbevakning och kunskapsdelning.

Dploj platform utvecklas av PUTGET.

konakt

Vill du veta mer om oss och Dploj Platform kontakta oss.